Her får du mere ud af din formue - vi giver renterne tilbage til investorerne.

Fundbricks Asset Management indgår i Solin Holding koncernen, som beskæftiger sig med finansiering og udvikling af ejendomsprojekter i Danmark, med fokus på boligejendomme i store og mellemstore danske byer, hvor der er efterspørgsel på flere og/eller mere moderne boliger, herunder seniorboligfællesskaber og ungdomsboliger.

Investeringerne har til formål at tilbyde et alternativ eller et supplement til din nuværende investeringsportefølje. Vi tilbyder at forrente din investering med en fornuftig rente og relativ kort løbetid. Hent investor præsentationen via fanebladet øverst ”fonde” eller benyt kontakt fanen for yderligere information.

Screenshot of small App

De store professionelle kapitalfonde og pensionskasser benytter i høj grad denne investeringsform. Vi giver her adgang til, at I som private investorer kan benytte fri midler samt VSO-midler (Virksomhed Skatte Ordningen), som jo primært er rettet mod selvstændige med opsparet overskud i deres firmaer.


Det er ofte en god investeringsstrategi, at man ikke at lægger alle sin æg i samme kurv.


Fundbricks Asset Management er registreret hos Finanstilsynet FT nr. 23182, som forvalter af alternative investeringsfonde (FAIF) og med særlig ekspertise indenfor etablering og forvaltning af investeringsfonde, som investerer i fast ejendom og byggefinansiering.


Der vil være særligt fokus på, at fondene primært etablere projekter beliggende i større byer med henblik på at tilbyde ungdoms- og seniorbolig foreninger, hvor efterspørgslen er markant stigende.

Screenshot of small App

Fondene henvender sig til ”professionelle” og ”semi-professionelle” investorer og der skal investeres for minimum DKK 750.000.


Kontakt os for mere information på
hello@fbam.dk

Højt afkast, kort løbetid og god sikkerhed

Fundbricks Asset Management etablerer og forvalter alternative investeringsfonde, som finansierer og investerer i solide danske ejendomsprojekter. Fondene rejser kapital via udstedelse af konvertible obligationer med en høj, fast rente på 7% p.a.


Provenuet fra obligationsudstedelsen anvendes til korte udlån med en løbetid på typisk 12-18 måneder til en række solide danske ejendomsprojekter, som alle opfylder en række nærmere beskrevne krav til overdækningsgrad/soliditet, størrelse, entrepriseforhold mv. Kun ejendomsprojekter, som opfylder alle disse strenge krav, kan modtage byggelån fra fondene.

Risikospredning

Investering i en af Fundbricks Asset Managements fonde giver investor mulighed for at sprede sin risiko i forhold til investering i eksempelvis aktier og statsobligationer, samtidig med at investor opnår et højt fast afkast. Endvidere opnår investor risikospredning ved, at fondene udlåner til en række solide danske ejendoms-projekter og dermed spredes fondens risiko på flere ejendomsprojekter.


Samtidig har det danske ejendomsmarked over tid vist sig at være et godt sted, at placere sin investering. I dag ser vi en tendens til, at flere sælger deres store villaer, og rykker i f.eks. senior boligfællesskaber. Det har blot været vanskeligt for den enkelte investor at komme med i disse investeringer, som ofte benyttes af de store pensionskasse og kapitalfonde. Her og nu får investor mulighed for at investere som de professionelle.

Mange indgange (private midler, selskabsmidler, VSO-midler)

Som investor har du mange mulighederne for at investere i vores fonde. Vi har struktureret vores fonde således at du har mulighed for at investere både private midler, selskabsmidler samt midler fra virksomhedsskatteordningen (VSO).


Vi har gjort os store bestræbelser for, at man kan benytte sine midler fra VSO-ordningen da investering af midler fra VSO i dag forekommer begrænset. Det har den effekt, at mange blot har pengene stående på en konto, hvilket ikke er nogen god løsning. Vi har derfor i samarbejde med og rådgivning af Baker Tilly konstrueret fonde, hvor VSO-midler kan placeres. Vi henviser og kan på opfordring fremsende en udtalelse fra revisor.

Indbetalinger sker til klientkonto hos advokat

Indbetalinger sker direkte til klientkonto hos Brinkmann Kronborg Henriksen Advokatpartnerselskab.

Fonde

Fundbricks Asset Management fokuserer udelukkende på etablering og forvaltning af fonde baseret på fast ejendom og med særlig fokus på byggekreditfonde, som udlåner kapital til solide ejendomsudviklingsprojekter indenfor enkeltstående boliger og boligejendomme

Fondene henvender sig udelukkende til ”professionelle” og ”semi-professionelle” investorer og vil derfor have en minimumstegning på 100.000 EUR eller mere.

Formålet med fondene er at opnå et højt stabilt afkast gennem udlån til en række solide ejendomsudviklingsprojekter med sikkerhedsstillelse, hvorved investor opnår højt, stabilt afkast kombineret med risikospredning

Fondenes investeringsstrategi er at udlåne provenuet fra obligationsudstedelserne til en række solide danske ejendomsprojekter, som alle opfylder en række nærmere beskrevne krav til overdækningsgrad/soliditet, størrelse, entrepriseforhold mv., via korte lån med en løbetid på typisk 12 - 18 måneder.

Udlån sker primært til ejendomsprojekter som lanceres på crowdlending platformen Fundbricks.com. Via Fundbricks.com får Selskabet adgang til allerede screenede ejendomsprojekter og med god sikkerhedsstruktur – fondene får tinglyst ejendomspant i alle de ejendomsprojekter, som der udlånes til.

Vil du vide mere om dine muligheder for at opnå et højt, stabilt afkast gennem investering i denne fond, kan du downloade vores investorpræsentation med at udfylde formularen.

Få en investor præsentation

Screenshot of small App

Vælg alle de måder, du gerne vil høre fra Fundbricks Asset Management:

Du kan til enhver tid afmelde dig ved at klikke på linket i sidefoden af ​​vores e-mails. Kontakt os for oplysninger om vores fortrolighedspraksis. Vi bruger Mailchimp som vores marketingplatform. Ved at klikke nedenfor for at abonnere anerkender du, at dine oplysninger overføres til Mailchimp til behandling. Få flere oplysninger om Mailchimp's fortrolighedspraksis her.

Erfarent Management Team

Fundbricks Asset Management ledes og drives i det daglige af et meget erfarent management team bestående af 4 seniorprofiler med tilsammen mere end 100 års erfaring indenfor ejendomme, finansiering, jura, bank, investeringsrådgivning, compliance, formidling og forvaltning af investeringer og investeringsfonde.


Missionen med Bricks selskaberne er at give alle investorer adgang til investering i boligfonde. Vi mener, at der er mange tilbud om investering i adskillige aktie-fonde, men markedet for investering i boliger med et fornuftigt afkast og rimelige korte løbetider, er meget mere begrænset, og i dag næsten forbeholdt de store professionelle investorer. Med andre ord giver vi den ”lille” investor mulighed for at investere som banker og pensionskasser.


Thomas Rolin

Chief Investment Officer / Partner

Ejendomsmægler igennem mange år (privat og erhverv) med salg af ejendomsporteføljer, samt håndteret off-market match-making mellem ejendomsprojekter og investorer. Stærkt netværk indenfor ejendomsudviklere og erfaren indenfor salg af investeringsejendomme.

Thomas Sonne-Schmidt

Chief Legal Officer / Partner

Jurist og HD (F). Har siden 1999 arbejdet med corporate finance, M&A, stiftelse og udvikling af investeringsfonde, finansiering, ejendomsinvestering, indkøb af ejendomme, due diligence, kapitalrejsning, kontrakt-forhandling samt opnåelse og vedligeholdelse af godkendelser fra Finanstilsynet, herunder opnåelse af FAIF-tilladelse og drift af FAIF.

Robin Eriksen

Chief Operating Officer / Partner

Uddannet bankrådgiver og finansiel rådgiver med tilladelse fra Finanstilsynet. Mere end 30 års erfaring med generel rådgivning, ledelse, coaching, finansområdet, FAIF, Risk, Compliance fra bl.a. Danske Bank, Forstædernes Bank og Nykredit. Har tidligere været CEO i et FAIF-selskab med tilladelse fra Finanstilsynet.