Her får du mere ud af din formue

Vi beskæftiger os med finansiering og udvikling af investeringsprojekter i Danmark, med fokus på ejendomsinvesteringer og solenergiprojekter
Vi kommer snart med vores første projekt

Hvorfor os?

Højt afkast, kort løbetid og god sikkerhed

Fondene rejser kapital via udstedelse af konvertible obligationer med en høj, fast rente.

Provenuet fra obligationsudstedelsen anvendes til korte udlån med en løbetid på typisk 12-18 måneder til en række solide investeringsprojekter, som alle opfylder en række nærmere beskrevne krav til overdækningsgrad/soliditet, størrelse mv.

Kun investeringsprojekter, som opfylder alle disse strenge krav, kan modtage byggelån fra fondene.

Risikospredning

Gode muligheder for at sprede din risiko i forhold til investering i eksempelvis aktier og obligationer, samtidig med at investor opnår et højt fast afkast.

Endvidere opnår investor risikospredning ved, at fondene udlåner til en række investeringsprojekter og dermed spredes fondens risiko på flere ejendomsprojekter.

Samtidig har ejendomsmarkedet over tid vist sig at være et godt sted, at placere sin investering. I dag ser vi en tendens til, at flere sælger deres store villaer, og rykker i f.eks. senior boligfællesskaber. Det har blot været vanskeligt for den enkelte investor at komme med i disse investeringer, som ofte benyttes af de store pensionskasse og kapitalfonde. Her og nu får investor mulighed for at investere som de professionelle.

Mange indgange (private midler, selskabsmidler, VSO-midler)

Som investor har du mange mulighederne for at investere i vores fonde.

Vi har gjort os store bestræbelser for, at man kan benytte sine midler fra VSO-ordningen da investering af midler fra VSO i dag forekommer begrænset. Det har den effekt, at mange blot har pengene stående på en konto, hvilket ikke er nogen god løsning.
SUPPORT

Har du brug for hjælp

Du er velkommen til at kontakte os direkte på telefon i hverdagene eller på vores support email

Om os

Det er ofte en god investeringsstrategi, at man ikke at lægger alle sin æg i samme kurv.
De store kapitalfonde og pensionskasser benytter i høj grad denne investeringsform. Vi giver her adgang til, at I som private investorer kan benytte fri midler samt VSO-midler (Virksomhed Skatte Ordningen), som jo primært er rettet mod selvstændige med opsparet overskud i deres firmaer.

Der vil være særligt fokus på, at fondene primært etablere ejendomsprojekter beliggende i større byer med henblik på at tilbyde ungdoms- og seniorbolig foreninger, hvor efterspørgslen er markant stigende.

Derudover fokusereres der på etableringen af solcelleanlæg med aktiepant i projektselskaberne og pant i deponeringskonti.

Fonde

No items found.
Få besked når der sker nyt
Fundbricks Asset Management ApS, Strandvejen 100,
2900 Hellerup, Denmark
Registreret hos Finanstilsynet med FT nr. 23182